• Lõi lọc hồng ngoại xa (lõi 7) chia các nhóm phân tử nước nhỏ hơn để cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng hơn. Lọc BiO chia các nhóm phân tử nước nhỏ hơn để cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, đồng thời tăng khả năng hòa tan oxy vào trong nước
  • Lõi số 8: Lõi Khoáng Đá: bổ sung khoáng chất có lợi cho sức khỏe